Netione

  Internet światłowodowy oraz 5G w technologiach FTTH, FTTB, radiowych dostępny w Gliwicach.
  Gliwice, Zabrze, Knurów
  Sprawdź czy masz już dostęp do internetu FTTH w Gliwicach przy ulicy:

Monitoring

 

Telewizję Przemysłową stosujemy przy ochronie obiektów o dużej wartości, bądź narażonych na kradzieże, ze względu na atrakcyjność posiadanych towarów. System ten znajduje również zastosowanie w zabezpieczaniu obiektów o rozległym obszarze. Umożliwia to jednej osobie obserwację dużego terenu i szybkie reagowanie po zaobserwowaniu intruza.

Telewizja przemysłowa sprawdza się również doskonale przy obserwacji otoczenia budynków, a w szczególności: bram wjazdowych, wejść do obiektów itp.

Obraz z kamer są rejestrowane na dyskach twardych video - rejestratorów. Systemy w oparciu o rejestratory autonomiczne, karty cyfrowe do komputera, dają możliwość ciągłego nadzoru z dowolnego miejsca. Odpowiednia konfiguracja (wraz z odpowiednim zabezpieczeniem) umożliwia aktualny podgląd systemu, przeglądanie archiwum przez Internet, GPRS, UMTS. Daje to nam możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie co dzieje się na terenie obiektu, firmy bez konieczności udawania się do niego.  

 
Monitoring w Szkołach

Bezpieczeństwo w szkole stało się jednym z priorytetów. Monitoring wizyjny staje się standardowym wyposażeniem instytucji, obiektów i miejsc w których stale lub czasowo przebywa znaczna liczba osób. Szkoły i placówki oświatowe nie powinny odbiegać od współczesnych standardów, szczególnie w sferze zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Monitoring ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły oraz zmniejszenia zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym, a także przyczyni się do wzrostu wykrywalności sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 

 

Zapraszamy szkoły, instytucje, firmy, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prywatne.

 

 

statystyka